Фата игра да цоце

Бабу абин да я ба да ялвар буса камар белин аминчи.

Мааурата суна зауне чикин машайя. Та се: — Саурара, На сан Коктейль Классный. Куна сон гвадава? Я ярда, кума тана умартар гилашин Бейли да гилашин руван яян лемун цами. — Кун дурдуше, ка дуба кай цайе, чикин идануна, зуба чикин бакинка, кума руван яян итаке кай цайе. Даге руфе иданун са кума яна ин камар ядда та се. 0,3 секунды — вани фарин чики май дади думи а бакин. 0,6 секунды — сливки а чикин Бейли ан нада. 0,9 секунды — фускарса тана коре камар незрелый лемун цами кума я хадие дук ваннан 1,2 секунды — чики я фара амсава, кума яна со я даво да хададдияр гияр. 3,0 секунды — сай та йи магана а чикин куннен са: # 13; — Ана киранса хададдияр гияр «рама дон буса»!

Яриньяр та даво гида, тауки вани абу дага джакарта кума, та нуна ва махайфинта, я се: — Папа, заку ия тунанин кочин а яу, кума васу масу шан гия сун зо вурина кума суна ба ни буса ваннан агогон!

Га коване мухиммин ранар аквай бусава.

Абокай бию суна зауне а чикин машая кума мутум яна кука га вани: Ка и тунанин, дук локачин да на ша, на зо гида в роли фифа. На чире такалмина, габа туни, чикин ƙофар, сикин гидан ванка, чире ригуна, кан кума кавай, на сига чикин ɗакин квансия. Кума ни Мааукаки яна кан — яна фаркава хар я се, Ин джи ши, да сохрани я байяна, хар ма да бугу в стельку! Абоки на абокантаке да кафада я се: — Куна будатар канза дабару! Ка сан ядда наке йи? На фаше гида таре да рури, на буэфар таре даафафуна, на йи магана да матата а чикин джакай, на йи магана а чикин куннен та: «Что, мне играть да фарин чики?!». Кума ита, та киманта, ба та фарка, ба тукуна!

Ловеуна ба таре да буса ба — камар кибия ба таре да бейс ба!

Дага дококин кьяваван саути: «Локачин да сука и буса, ба су данна хакорансу…».

Ба за ку чика чике да бусава хая ба.

‘Ян мата бию: — То, яя ваннан матар дага диски джия? «Лафия, вава». — я яса? — То, на са шиса. Ина ин минти дайя, 2, 3, 10, кума хар янзу байдаре ба. Да кьяу, на йи вани 10, то, йа йи рубуту кума йа фара извивайся. Да кьяу, ина цамманин, янзу, ба чикина… амма а’а, бан фитар да ши ба. Вани минтуна 5 на хацаранчин фашевар, яна да судороги, саннан кума я баяр да магана, дага абин да на кусан сайо ши да мемба: «Дорогой, кун рига кун дайна зама ба хака ба…».

Рабин бусава — это чикин рабин фарашин. Зай фи дачева а карше.

Аквай яринья а вурин шакатава да дэйр. Духу, тсоро. Вани мутум ванда ке да вука яаре зува тарон, чикин абин руфе фуска я се: — Ах, цере на. Яриньяр тана ин цоро. Вани мутум янааукар абин руфе фуска кума яна чева: — Кун галя, амма ба за му ия а гида ба, мун хада гида!

Мутумин я фауи баян мутува а чикин вута. Сунь и маса баяни сева коване шекара дубу да хукунсин киса кума ан ба ши фаркон. Да фарко, солнце нуна маса кьямара инда саурайин янка таре да булала. Сабон сабон абин да бай со ба. Са’ан нан, он же каво ши инда, он же азабтар да цохон май зунуби. Мутумин бай ярда да ваннан ба. Чикин сель на габа, май бан мамаки, май бан мамаки, я и буса га даттихо. Мутумин я се я заба ши. Иблис я тафи май фарин ки ки я се: — Ку зо, азабар ку тахаре….

«Дон хака, шайда, кватанта ванда, она же каше. — То, мэйс камар мэйс се! Сай янзу тана да баки — буса на ия ба ва мутум май дик коване гирман! — Йи магана да кьяу, зайи магангану! — Йи хакури. Дон хака, бакинта яна да гирма, тана ия даукар мамбоби бию ко уку а чикин бакинта локачи гуда! — Гаргади наарше! — Фахимта! Тана да бакин да зата ия син аяба фадин!

Яриньяр Касува: — Чай, кофе, капучино, торт, абин буса! — Буга нава нава? — гома! — Кума на 9? — О, менене ку, ни май айватарва не…

Мата масу магана да харсуна кума суна да хазака айкин бусава.

Дук варги на тацуниойи не. Матчи таре да мутане на гаске ко абубуван да сука фару сун зо дайдай не кавай.

васан баркванчи

Тарин баркванчи мафи бан дария. Каранта саббин баркванчи, хидиддигева, раба таре да абокай акан ханьойин садарвар замантакева.

Локачин да ликитан хакори а кванан вата я се айкин бусава яна хана полости, баббан абин да за тунец ши не я тамбайи далилин да яса каке да полости кума ба я.

Каши 30 чикин 100 на мата суна даавар сева ба адава да джима и на бака, бабу ванда я ба да ригар гашин гаши каши 70 на мата.

Локачин садува да маза да ява фие да канта, даша приветливо та заге су. Кума кванан нан та гано чева ваннан, я зама, ба мана ба не ко кадан.

— Яя джерин гвано дон кваса-квасан буса? — Наркар да.

Дон хакака кима на мутум, йи камар яан шаева яин айкин буса.

Мафи маана фийе да буса, дага чики НЕТ!

Вани мутум я цая куса да вата мейс май забе. Та дафе кай тага тана фадин — Ба ку сон ин айкин буса? Мутум, фирджис: — Га ва?!

Такси. Ина зува да даре дон кира, абокин чиники вата мейс се май шекару 30-35. Баян камфани. Бугува Муна зува, саурарон редийо, саан нан та ба да: Идан бани да куди фа? — айрин сока. «То, за ку бия а чикин нау!» — ХОРОШО то! Йи мурмуши, му си габа. Мун саму зува вурин, «Дага гаре ку 22 гривны» на се, кума та: «Амма а гаске ба ни да куи!» — Хм… Я кума за му и? — Кому, бан сани ба… — Кому, менене зауука? Та фара тона в Джакарте, баян рабин минти: — А’а, то, ватакила… А такайсе: куна да куги? Матар, идонта а лумше, та и турурува а чикин джакарта ба таре да шаавар ба, саннан та фитар да кудаде да ява: — Кума аквай куди… Даката Кума ина со ин цоце….

Вата мейс ита кай та хау таси, та манне кай а тага, та тамбая: — Куна со ку и айкин буса? Директор таси, директор: — Га ва?!

Маза бию суна зауне: «Саурара, ко ан тада таше ку да сейф да буса?» А’а, на квана да бакина а руфе.

Вани мутум яна тафия да ямма. Яна гани — макен та и забе, да кьяу, ярость гуду. — За ку ба ни хаван? Та тамбайя. «То, зауна, ко та яя, кан ханья», мутумин я ярда. Суна тафия, суна тафия. Мутумин ты се, я за ку бия? Та се — Бабу куди, бари в ба ку айкин буса. «Зо», я ярда. Хава, балдеет, саньи. Мантува яи я д’оки куннуванта да ханнаенса, я я таре. Кому, сай я и каро да вата бишия. На фарке асибити ина фарин чикин раюва. Дуба, кума, ханнун куннува. Тамбайи ликита: «Кайи хакури, масен да бата да куннува та зо мака?» «Ах, это се да дик а бакинта…».

Годж хаоран ку да «Блендамет» кафин шан бусава.

Вата карува тана ба да айкин буса дон ин абин да абокин чиники я тара. Булава та гари такан и ва намиджи шааварта.

Дук ирин ваннан яринья ‘яр иска се та цаяр да мотар: «Мутумин, за ку ия ба ниагава дон айкин буса?» — Ина яке?

Для болтливых женщин минет особенно приятен: и неутомимый язык, и редкие моменты наслаждения тишиной.

Дук варги на тацуниойи не. Матчи таре да мутане на гаске ко абубуван да сука фару сун зо дайдай не кавай.

Анекдоты про минет, страница 6

Вы когда-нибудь видели глаза своего мужа во время минета? — да, я как-то блокирую, потом вдруг муж кончает, у него такие глаза были…

На темной улице мужчина в маске и женщина с ножом в руке делают минет, после небольшого сопротивления все произошло…. Мужчина, снимая маску: — ну, вот, Галя, ничего страшного нет… Иначе мы не можем оставаться дома… Дома мы рыгаем…

Он: Что для тебя экстремальный секс? она: — да если у меня заложен нос, то обычный минет может стать экстремальным сексом!

В метро рядом со мной едут парень и девушка, видимо «немного» на веселе, особенно девушка. Она ему что-то говорит вслух, так, что слышит полвагона, он ей что-то шепчет в ответ. Девушка подпрыгивает, кладет руки на бедра: «Что люди подумают? Как трахаться, чтобы не стыдно было? А как тебе не стыдно ехать со мной в метро!

На вкус, цвет… кому арбуз, кому минет.

— Дорогая, давай любить тебя в позиции 68. — как это вообще? - ты сделаешь мне минет, и я буду перед тобой в долгу.

Почему женатые мужчины любят минет? — пятнадцать минут молчания.

Что такое Поза 69? — это братский минет!

Чисто символический минет.

Сидят два мужика, пьют водку. Потом вбегает третий, хватает бутылку и пьет в конвульсиях. Их спрашивают: — Что ты делаешь? а он говорит: — представляете, ребята, мне 40 лет, и у меня первый минет. Народ удивляется, говорит, что для такого случая нужно шампанское, а тот: — Нет, этот вкус можно только водкой залить.

Если вы делаете минет, а вам говорят, что от люльки из соседнего подъезда становится лучше — вытерпите это унижение, молча стиснув зубы.

Работа до горла — только для минета.

Маленький мальчик спрашивает у родителей: - Что такое минет? Родители в недоумении, но считают, что лучше узнать у них, чем на улице. Мама: — хороший, минет сынок, это когда берут письку в рот… папа бежит к маме и бьет ногой: — дура. Они не берут, а дают… У нас мальчик растет!

Не думай о минете…

Дук варги на тацуниойи не. Матчи таре да мутане на гаске ко абубуван да сука фару сун зо дайдай не кавай.

Анекдоты про минет PJ 3

Привязанность к девушке — минетный двор!

Парень и девушка едут в машине. парень (мечтательно): — всю жизнь мечтал, чтобы мне сделали минет в машине на ходу. девушка (решительно): — НА! парень: — Да пожалуйста. девушка: — НА! парень: — Ну, что тебе стоит? девушка: — вот получишь права, сядешь за руль…. А пока я вожу машину — никаких минетов.

Что такое сычуг? Это утренний минет.

— Папа, представляешь, выхожу я из института, какой-то пьяный урод подваливает и предлагает сделать минет за эту серию…

Почему в некоторых странах автостраховка для мужчин дороже, чем для женщин? «Потому что женщины не делают минет за рулем…».

Джентльмен входит вечером в бар и поспешно говорит бармену: — три больших виски, пожалуйста. когда бармен наливает ему виски, он пьет стакан за стаканом. Изумленный бармен спрашивает: «вы что-то ищете, сэр?» — да, сегодня был минет в первый раз в жизни. бармен радостно исключает: — да, это событие, которое заслуживает внимания, возьмите еще один стакан виски бесплатно из нашего бара в качестве поздравления. джентльмен качает головой и говорит: — если три стакана виски не помогают избавиться от этого ужасного привкуса во рту, то четвертый вряд ли поможет.

Делают мужчине минет. А он смотрит на свой член и поет так грустно и печально: «Чужие губы ласкают тебя…».

Начинается чемпионат мира. Ну, реклама, пресса и т.д. К американцам приходит корреспондент: — мы много тренировались, у нас молодая перспективная команда, к тому же владеющая чемпионатом США. Мы выиграем, если Манара не приедет… Француженки: — наше традиционное преимущество в этой игре…. В общем, мы выиграем, если Манара не приедет… — а что за ценность? Авторитет? — ну, авторитет или не авторитет, а кубик фишки во рту собирается!

Зимой и летом — минет.

Два мужика находятся на разных сторонах Земли. Перебираются по веревке через скалу, а 90-летняя женщина делает минет. У обоих мужчин одна и та же идея. Кто из них? Ответ: не смотреть вниз.

Минет! МИНЕТ!

Корреспондент берет интервью у участников мирового чемпионата Рыб. — Как вы думаете, кто сегодня победит? Американец: — Я, несомненно. Но только если участие в чемпионате не примет Ньяра из России. Француз: — Никаким чемпионом я не буду. В этом никто не сомневается. Правда, я могу проиграть только Ньяре из России. Корреспондент: — а почему все так боятся Ньяру из России. — да она просто собирает во рту чубчик.

Я ничего не хочу от женщин, если только они улыбаются минералам.

Он был хорошего роста — минерал …

— Чем отличается «минет» от «Тибета»? — Тибет поддерживает небо, а минет — это пара.

Дук варги на тацуниойи не. Матчи таре да мутане на гаске ко абубуван да сука фару сун зо дайдай не кавай.

Анекдоты про минет, стр. 2

Интернет — не преграда для минета.

Что у девы на уме, то у минета на языке.

— Что вы называете хорошим минетом? — это когда после минета приходится вытаскивать простыни из задницы …

— Что такое минет по-джахски? — то же самое, но только с аджикой.

Я пришел к вам с поздравлениями… Все закончилось минетом.

Со временем нестабильный минет может сильно повлиять на высокие отношения двух высокоинтеллектуальных людей.

Грудастая подружка-подружка любит очень глубокий минет.

Прихожане! Только минет спасает от выкидыша!

Новости: В конце лета в Гамбурге пройдет третий чемпионат мира по минету. Официальный спонсор — компания «Чупа-Чупс».

Когда делаешь минет, нужно жевать класс — кариеса не будет!

Он: — пока ты в отпуске, завтракаю от тебя! она: — а ты минет утром! она: — да, думаю, это будет мой завтрак!

Если где-то есть тибетские монахи, то где-то должна быть и монахиня-минутарий.

Денег на кредитке нет — минет был сделан хором.

В Икее на Ленинградке пасется целая банда. Схема очень проста: вы едете за покупками на машине, недалеко от вас в том же направлении движутся две симпатичные стройные девушки (я видел блондинку в мини-юбке и шатенку в брюках). Вы идете к машине, они рядом. Вы складываете свою одежду в багажник, садитесь в машину. Девушки вдруг начинают протирать ваше лобовое стекло. Естественно, вы достаете кошелек, даете им деньги. Но они отказываются, говорят: «Отвезите нас лучше в Москву, пожалуйста» Ну, фиг с вами, садитесь. Один впереди, другой сзади. Вдруг тот, кто сидит на переднем сиденье, развязывает тебе ширинку и начинает делать минет. В это время другой (сидящий сзади) медленно похлопывает по своему бумажнику. Осторожно! Мой бумажник украли на прошлой неделе, вчера, сегодня, а завтра украдут еще больше.

Я требую продолжения минета!

Дук варги на тацуниойи не. Матчи таре да мутане на гаске ко абубуван да сука фару сун зо дайдай не кавай.

Анекдоты про минет страница 5

— Алоэ алоэ! Тр-р-р-рава моя на траве во дворе, дрова …. … — а что делать? - разогреться перед минетом!

Пословицу «Хрен редьки не сладок» придумали любители идиом.

Вызывает босс двух своих торговых агентов и говорит: — ребята, я вами недоволен. Что за фигня? Объем продаж низкий. Я решил поставить дело на конкурсную основу. Те из вас, кто победит, в конце месяца получат приз — потрясающий минет за счет компании. Вопросы есть? — Ну, кто выиграет, тот получит минет. А кто проиграет? — Кто проиграет, тот и получит.

Тревога, это когда слово минет вызывает слово минет, крик…

Происходит бракоразводный процесс. судья, обращаясь к мужу: расскажите о причинах вашего развода. «видите ли, почтенный, моя жена очень культурная! — и в чем это проявляется? — она любит минет… — но это прекрасно! «я с вами полностью согласен, почтенный, но она пользуется вилкой!».

Если аборт — это детоубийство, то минет — это каннибализм.

— Я вижу, вы родились от минета…

Математический минет: один в рот, два в голову!

Девушка легкого поведения стоит на обочине дороги, едет мужчина в машине, видит девушку, она стоит, мерзнет, думает: «подвезу!» останавливается рядом, девушка наклоняется к окну, спрашивает: — мужчина, хотите минет? мужчина ошарашено: — Я? Кому???

Про минет: — Ну наконец-то, наконец-то! Наконец-то…

Горбатый заходит в общественный туалет и выпячивает свое достоинство весьма внушительных размеров. В этот момент заходит педик, видит его инструмент и говорит: — блииин! Если бы у меня был такой, я бы мог сделать себе минет! — Ну, почему ты думаешь, что я Горбун?

INET минет, не минет.

Наступило лето — самое время для минета!

Правило этикета для женщин: нежелательно скрежетать зубами во время минета.

Муж упрекает жену, мол, она не умеет делать минет. Через день жена приносит радостную новость: «дорогой, я записалась на курсы минета по понедельникам, средам и пятницам!» -? — курсы платные! -। не волнуйся, они сказали, что заплатят мне! -।.

Дук варги на тацуниойи не. Матчи таре да мутане на гаске ко абубуван да сука фару сун зо дайдай не кавай.

Анекдоты про минет PJ 8

Из дневника минетчика: «Сегодня я снова почувствовал вкус жизни».

Она: — мне недавно приснился сон с твоим участием. Он: — и что я там делал? «Ты сделал мне минет, а потом сыграл Мураку на пианино.» — у тебя искаженный мозг. Я даже не умею играть на пианино…

С детства все знают волшебные слова, такие как «спасибо» и «пожалуйста». Недавно моя жена открыла для себя новое волшебное слово… «минет»! Оказывается, при упоминании этого слова я, как по волшебству, начинаю внимательно его слушать!

— Как эффективнее всего обидеть девушку? — во время минета скажи ему: «не чемпион».

Тихое украинское село. Оказывается Параска и с диким ужасом обнаруживает в своем огороде кур соседского соседа. поднимается крик: — заминка, да ваши куры, рептилии, которые в моем огороде! — так мои куры сволочи? Да ты сам пресмыкающееся! — я сволочь, ты трешься, и дети твои сволочи! — моя петлица? Да, твой обидчик, и за три состояния, и муж алкоголик! — мои алкаши? И самозванка твоя, и гулящая, и со всей деревней! … — я со всей деревней? А ты с районом, где угодно и с кем угодно! — я с кем-то придумал? А ты минет делать не умеешь! GIF, почти до шепота в голос и с ноткой горечи: — ну, насчет минета, ты, параско, уже от лукавого, не умеешь…

Участковый милиционер вызывает некую девушку: — говорят, что ты нигде не работаешь, а мужики к тебе ходят. А как ты зарабатываешь на жизнь? — Я минет делаю. — Что что? Сеешь, что ли? — Какая у тебя зарплата? — 140. — Так это ты сосешь, а я делаю минет.

Разговаривают две подруги: «ты когда-нибудь видела глаза своего мужа во время минета!» — нет? — а я видела! Я как-то делаю минет, и тут приходит мой муж. Вот это глаза!

Девушка останавливает такси: — за минет в лифте? — где он?

Дук варги на тацуниойи не. Матчи таре да мутане на гаске ко абубуван да сука фару сун зо дайдай не кавай.

Анекдоты про минет, страница 7

Друзья пошли в баню, разделись. Один побрился по пояс. второй сочувственно спрашивает: — Что, брат, мандавошки? — нет, минет с жевательной резинкой.

Люди в масках врываются в банк. Подходят к кассам, забирают выручку. Вдруг один из них хватает кассира и с криком страшным голосом: — минет, быстро! следует за кассиром. Когда все закончилось, грабитель достает маску и говорит: — а нам дома нельзя, а дома нам плохо…

Заходит мужик в кафе и читает прейскурант: хаммергар — $ 2 … минет — $ 20 смотрит — за прилавком стоит продавщица- сногсшибательная блондинка, все при ней. мужчина: — извините, а кто у вас обут? блондинка с томной улыбкой на губах: — я все, а что? мужчина: — помойте еще раз, пожалуйста, у меня руки — гамбургер …

Когда я сделала Эдику минет, он сказал, что Ирка делает это круче. Я только зубами промолчал …

Минет — это секс с человеческим лицом.

Мужик ведет девушку домой. Мы остановились перед дверью… Мужик прислонился к стене и говорит: — Маша, сделай мне минет. Он: — нет. Ты что? Какой минет? Поздно, родители спят… Он: — ну, пожалуйста, я хочу… Он: — нет, не могу… разговор длится минут 15…. Вдруг открывается дверь, на крыльцо выходит сонная младшая сестра и говорит: — Папа сказал, что или он сосет, или я сосу, или мы с тобой, или сейчас папа выйдет и ты будешь ему сосать, только убери руку с домофона!

Жевательная резинка — презерватив для минета.

Мужчина, который делает ей минет: - ты, наверное, не слышала, я дал тебе эти 100 долларов со словами: можешь их обменять.

Вопрос: — Почему женатые мужчины предпочитают минет? ответ: — 15 минут молчания!

Вершина любовного искусства — минет с ресничкой.

Молодая пара сидит в кинотеатре на последнем ряду. Он: «чувак, мы тут уже час сидим, а ты меня так и не поцеловал.» — Вань, я только что сделал тебе минет! — даже мне?

Да, я не делаю минет.

МинИт — это минет за минуту.

Минет — это пустяковое дело.

Если аборт — это убийство, то минет — это каннибализм.

Дук варги на тацуниойи не. Матчи таре да мутане на гаске ко абубуван да сука фару сун зо дайдай не кавай.

Источник: https://www.anekdotas.ru/fata-igra-da-coce

Top

Сайты партнеры: Сонник, толкователь снов | Блок о щенках и собаках | Погода в Санкт-Петербурге России Мире | Копирайтинг студия TEKT | Газобетон стеновой с захватом для рук